Vaša virtuálna asistentka: Ako budeme cestovať cez leto do zahraničia?

Ako prežiť leto?

 

Prinášam vám najnovšie informácie, ako budeme cestovať cez leto.

Aktualizácia 6.7.2021 

Zmeny pri vstupe na územie SR od 9.7.2021.

Krajiny sveta sa nebudú deliť podľa farieb,  ale či je cestujúci  zaočkovaný alebo nie, zároveň každú stredu zverejnia mapu rizikových krajín, kde neodporúčajú cestovať.

Každá osoba nad 12 rokov veku vstupujúca na územie Slovenskej republiky je povinná najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica/platí aj pre zaočkované osoby/

Pri vstupe na územie SR je cestujúci povinný dodržať 14 dňovú karanténu/Cestujúci má možnosť urobiť si RT-PCR test najskôr na 5-ty deň karantény. V prípade negatívneho výsledku môže túto karanténu opustiť hneď ako mu je doručená správa o negatívnom RT-PCR výsledku, výnimka platí pre zaočkované osoby. 

Za plne očkovanú osobu sa považuje:

  1. a) osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  2. b) osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
  3. c) osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  4. d) osoba po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou do 9.8.2021.

Ako dlho mi platí registrácia ?

  1. ak ste plne zaočkovaný vaša registrácia je platná na 6 mesiacov.
  2. ak máte prvú dávku, tak registrácia je platná do  8.2021
  3. registrácia osoby od 12 rokov veku do 18 rokov veku je platná do 9.8.2021,
  4. za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby, tak registrácia je platná na obdobie 1 týždeň.
  5. Pendleri z inej ako Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska, Ukrajiny alebo Rakúskej republiky/ registrácia platná do 1.9.2021 / Test musia mať PCR 7 dňový alebo plne zaočkované/
  6. Pendleri /z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska, Ukrajiny alebo Rakúskej republike/ registrácia osôb je platná na obdobie 1 mesiac. /Test môžu mať Ag alebo PCR 7 dňový alebo plne zaočkované/

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou najneskôr pri vstupe povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/ a  musia preukázať negatívnym testom nie starším ako 72 hodín s výnimkou krajín./ platí aj pre zaočkované osoby/

Výnimka na test pri leteckej doprave:

Albánska republika, Andorrské kniežatstvo, Arménska republika, Austrálske spoločenstvo, Azerbajdžanská republika,  Bieloruská republika,  Belgické kráľovstvo,  Bosna a Hercegovina, Bulharská republika,  Čierna Hora,  Čínska ľudová republika,  Česká republika, Chorvátska republika,  Cyperská republika,  Dánske kráľovstvo,  Estónska republika, Fínska republika,  Francúzska republika, Grécka republika, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írska republika, Island, Izraelský štát, Japonsko, Jordánske hášimovské kráľovstvo, Kanada, Kórejská republika, Kosovo, Kubánska republika, Libanonská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Macau, Maďarsko, Maltská republika, Moldavská republika, Monacké kniežatstvo, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Poľská republika, Rakúska republika, Rumunsko, Sanmarínska republika, Severomacedónska republika, Singapurská republika, Slovinská republika, Španielske kráľovstvo, Spojené štáty americké, Spojené štáty mexické, Srbská republika, Švajčiarska konfederácia, Švédske kráľovstvo, Taiwan, Turecká republika, Ukrajina.

 

Hranice Vyhláška príloha č.1 platné od 9.7.2021

 

 

 

VIRTUÁLNA ASISTENTKA