Úprava a príprava bezpečnostnej dokumentácie GDPR a interných procesov

Viete o tom, že zásady GDPR nestačí len pochopiť a dodržiavať, ale že potrebujete aj kompletnú GDPR dokumentáciu, ktorú si od vás môže vyžiadať Úrad pre ochranu osobných údajov? Vďaka profesionálnym službám bude pre vás vypracovanie projektu GDPR bezproblémovou záležitosťou.

Implementácia GDPR v praxi je náročnou a rozsiahlou záležitosťou, ktorej súčasťou sú nielen právne, ale aj ďalšie záležitosti a analýzy medzi jednotlivými časťami kompletnej firmy. Pre úplnú bezchybnosť je preto najlepším riešením využitie služieb odborníkov, ktorý GDPR vypracovanie zvládnu za vás.

Zásady GDPR platia pre všetky malé i veľké firmy, e-shopy, agentúry a tiež platí GDPR pre účtovníkov a všetky ostatné inštitúcie a činnosti, pri ktorých dochádza k manipulácii s osobnými údajmi osôb. Kompletné spracovanie je pre každého individuálne.

Pokiaľ chcete získať informácie o cene GDPR dokumentácie či cene GDPR projektu radi vám na základe vášho dotazu potrebné informácie poskytneme.

Táto služba obsahuje:

 • záznamy o spracovateľských činnostiach (dokumentácia GDPR zachytávajúca, aké kategórie osobných údajov sa spracúvajú, za akým účelom, akých kategórií dotknutých osôb sa týkajú, komu sú poskytované, atď.)
 • návrh procesov a interných predpisov upravujúcich postup pri uplatnení práv dotknutých osôb podľa GDPR (právo na informácie, právo na prenosnosť, právo na výmaz a pod.)
 • interný predpis upravujúci postuppre incident manažment a pri nahlasovaní porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu
 • pravidlá ochrany osobných údajov (privacy policy) zverejnené na webovej stránke, ktorých súčasťou je informovanie dotknutých osôb o spracovaní osobných údajov
 • vzorový súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
 • balančné testy (na základe ktorých dôjde k zhodnoteniu spracúvania osobných údajov na podklade oprávneného záujmu, a to predovšetkým na účely priameho marketingu)
 • informovanie zamestnancov o spracovaní ich osobných údajov
 • vzorové poučenie zamestnancov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb, o podmienkach spracúvania týchto údajov
 • vzorová zmluva o zachovávaní dôvernosti informácií (tzv. NDA)
 • návrh úpravy zmluvných doložiek (častí zmlúv týkajúcich sa ochrany osobných údajov) v súlade s GDPR pre partnerov a sprostredkovateľov
 • interné zhodnotenie, prečo klient potrebuje alebo nepotrebuje zodpovednú osobu

Zostaňte s nami v kontakte

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať otázku alebo pripomienku na naše služby, napísať svoje podnety alebo sťažnosti. Formulár odošlete kliknutím na tlačidlo Odoslať správu. Odpovieme Vám v čo najkratšom čase.

Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je oprávneným záujmom riadneho vybavenia Vašej žiadosti. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.