Súhlas ako posledná možnosť pre spracovanie osobných údajov – Iné právne základy pre spracovanie osobných údajov § 13