GDPR – workshop Krok 8 – Poučenie neoprávnených osôb o povinnosti zachovávať mlčanlivosť