GDPR – Workshop Krok 7 – Záznamy o spracovateľských činnostiach sprostredkovateľa