GDPR – Workshop Krok 6 – Uzatvorenie zmluvy so sprostredkovateľom