GDPR – Workshop Krok 3 – Informačná povinnosť voči dotknutým osobám