GDPR – Školenie pracovnej skupiny / GDPR TÍMU,Zodpovedné osoby/