GDPR – Školenie oprávnených osôb / Zamestnanci a iné osoby ako Oprávnené osoby /