ESHOP

Povinnosti prevádzkovateľa v rámci e-shopu

Informovanie zákazníkov,

Vyžiadať si súhlas,

registrácia zákazníka – nákup je spojený s registráciou, ktorá spôsobuje, že Vy si ako prevádzkovateľ e-shopu budete viesť evidenciu zákazníkov, evidovať osobné údaje zákazníka pre budúce účely nákupu a disponovať týmito údajmi i na iný účel, ako zabezpečenie tej-ktorej konkrétnej objednávky.

– zasielanie newslettrov – na zasielanie marketingových materiálov odporúčame vyžiadať osobitný súhlas na konkrétnu dobu.

– overenie spokojnosti v spolupráci so sprostredkovateľom HEUREKOU alebo iným obdobným subjektom

– cookies – v závislosti od typu sledovania správania sa zákazníka na Vašom webe.

V prípade, ak Váš zákazník nakupuje BEZ REGISTRÁCIE a Vy spracúvate jeho osobné údaje výlučne z dôvodu realizácie objednávky a doručenia tovaru na adresu doručenia (samozrejme a na účtovné účely), nie je potrebné žiadať od zákazníka udelenie súhlasu. Právnym základom je samotný zmluvný vzťah – kúpna zmluva uzatvorená na diaľku – pre ktorej realizácie a naplnenie predmetu je spracúvanie osobných údajov zákazníka NEVYHNUTNÉ.

U registrovaných zákazníkov je situácia iná, keďže účelom už nie je len naplnenie objednávky/zmluvy, ale i vedenie evidencie a registrovanie údajov do budúcna. Pri nákupe bez registrácie je potrebné po odoslaní osobné údaje viac nespracúvať, likvidovať a ponechať len nevyhnutné údaje na účely vedenia účtovníctva.

V prípade reklamácií Vám vznikne nový účel v čase jej uplatnenia.

Ak vás zaujímajú ďalšie povinnosti súvisiace s GDPR firmy, prečítajte si ostatné články na našom blogu!

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV