Patríte medzi Zamestnávateľov, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR?

Patríte medzi Zamestnávateľov, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR?

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca.

Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Cieľová skupina

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Výška príspevku

Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur.

            Oprávnené obdobie

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

           Tlačivá pre poskytnutie príspevku

Tlačivá  ako žiadosť a výkaz nájdete na stránke: https://www.neprepustaj.sk/index.html

Potrebné je zaslať žiadosť a výkaz výhradne elektronicky. Žiadosť sa posiela jeden krát, následne dostanete Dohodu od úradu práce, ktorú podpíšete a zašlete na úrad a potom obdržíte peniaze od úradu práce.

V ďalších mesiacoch budete zasielať už len výkaz elektronickou formou. Pomocou vyhľadávača na web stránke identifikujete špeciálnu emailovú adresu, na ktorú je potrebné odoslať vyplnenú žiadosť a výkaz.

Presné podmienky pre získanie príspevku vám vieme zodpovedať.

Potrebujete pomôcť ako na to? Spojte sa s nami a pomôžeme vám ako na to. 

Telefonický kontakt: 0917 683 154, E -mail: info@eprivacygdpr.sk

BlogyOchrana osobných údajov