Prvá pomoc

Žiadať o ňu bude možné od 1. novembra. Kurzarbeit sa zvýši z 880 eur na 1100 eur. Pri poklese tržieb sa pomoc zvýši o 1,5 násobok, najvyššia pomoc stúpne z 540 na 810 eur.

O túto pomoc môže žiadať aj človek v súbehu a od pomoci sa odráta čistý príjem z pracovného pomeru. Pri eseročkách sa pomoc zvýši na 315 eur, povedal minister práce Krajniak (Sme rodina).

Ak niekto prepadol cez sito pomoci, lebo mal nedoplatky na odvodoch, v prípade, že si dohodnú splátkový kalendár a zaplatia prvú splátku, môže v plnej miere pomoc čerpať.

COVID-19 PRVÁ POMOC ZAMESTNANCOM, PODNIKATEĽOM A ŽIVNOSTNIKOM