Patríte medzi SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20% (resp. 10 % v marci)?

SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20% (resp. 10 % v marci). Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.

            Oprávnený žiadateľ:

SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci).

Cieľová skupina

SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny.

Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Výška príspevku

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb.

Pokles tržieb (kategórie) Marec 2020
menej ako 10 % 0 €
10 % – 19,99 % 90 €
20 % – 29,99 % 150 €
30 % – 39,99 % 210 €
40 a viac % 270 €

 

Pokles tržieb (kategórie) Apríl 2020
menej ako 20 % 0 €
≥ 20 %, od 20,00 – 39,99 % 180 €
≥ 40 %, od 40,00 – 59,99 % 300 €
≥ 60 %, od 60,00 – 79,99 % 420 €
≥ 80 %, od 80 % a viac 540 €

Pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:

  1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 – predchádzajúce je 03/2019)
  2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
  3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

            Oprávnené obdobie

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

           Tlačivá pre poskytnutie príspevku

Tlačivá  ako žiadosť a výkaz nájdete na stránke: https://www.neprepustaj.sk/index.html

Potrebné je zaslať žiadosť a výkaz výhradne elektronicky. Žiadosť sa posiela jeden krát, následne dostanete Dohodu od úradu práce, ktorú podpíšete a zašlete na úrad a potom obdržíte peniaze od úradu práce.

V ďalších mesiacoch budete zasielať už len výkaz elektronickou formou. Pomocou vyhľadávača na web stránke identifikujete špeciálnu emailovú adresu, na ktorú je potrebné odoslať vyplnenú žiadosť a výkaz.

Dokumenty ako žiadosť a výkaz môžete zaslať aj cez elektronickú schránku.

Presné podmienky pre získanie príspevku vám vieme zodpovedať.

Potrebujete pomôcť ako na to? Spojte sa s nami a pomôžeme vám ako na to. 

Telefonický kontakt: 0917 683 154, E -mail: info@eprivacygdpr.sk

BlogyOchrana osobných údajov