4. SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré od 13.03.2020 nemajú žiaden iný príjem. Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

Oprávnený žiadateľ:

  1. SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny.
  2. fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).

Podmienkou je, že tieto osoby nemajú od 13. 03. 2020 žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti.

Výška príspevku

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

 Oprávnené obdobie

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

 Tlačivá pre poskytnutie príspevku

Tlačivá ako žiadosť a výkaz nájdete na stránke: https://www.neprepustaj.sk/index.html

Potrebné je zaslať žiadosť a výkaz výhradne elektronicky. Žiadosť sa posiela jeden krát, následne dostanete Dohodu od úradu práce, ktorú podpíšete a zašlete na úrad a potom obdržíte peniaze od úradu práce.

V ďalších mesiacoch budete zasielať už len výkaz elektronickou formou. Pomocou vyhľadávača na web stránke identifikujete špeciálnu emailovú adresu, na ktorú je potrebné odoslať vyplnenú žiadosť a výkaz.

Dokumenty ako žiadosť a výkaz môžete zaslať aj cez elektronickú schránku.

Presné podmienky pre získanie príspevku vám vieme zodpovedať.

Potrebujete pomôcť ako na to? Spojte sa s nami a pomôžeme vám ako na to. 

Telefonický kontakt: 0917 683 154, E -mail: info@eprivacygdpr.sk

COVID-19 PRVÁ POMOC ZAMESTNANCOM, PODNIKATEĽOM A ŽIVNOSTNIKOM