Patrí medzi Zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie?

Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca.

            Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Cieľová skupina

Zamestnanec v pracovnom pomere.

Výška príspevku

  1. Úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 %jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880,- eur. Podmienkou je, že zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce).
  2. Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnancav závislosti od poklesu tržieb.
Pokles tržieb (kategórie) Marec 2020
menej ako 10 % 0 €
10 % – 19,99 % 90 €
20 % – 29,99 % 150 €
30 % – 39,99 % 210 €
40 a viac % 270 €

 

Pokles tržieb (kategórie) Apríl 2020
menej ako 20 % 0 €
≥ 20 %, od 20,00 – 39,99 % 180 €
≥ 40 %, od 40,00 – 59,99 % 300 €
≥ 60 %, od 60,00 – 79,99 % 420 €
≥ 80 %, od 80 % a viac 540 €

 

Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku.

            Oprávnené obdobie

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Tlačivá pre poskytnutie príspevku

Tlačivá  ako žiadosť a výkaz nájdete na stránke: https://www.neprepustaj.sk/index.html

Potrebné je zaslať žiadosť a výkaz výhradne elektronicky. Žiadosť sa posiela jeden krát, následne dostanete Dohodu od úradu práce, ktorú podpíšete a zašlete na úrad a potom obdržíte peniaze od úradu práce.

V ďalších mesiacoch budete zasielať už len výkaz elektronickou formou. Pomocou vyhľadávača na web stránke identifikujete špeciálnu emailovú adresu, na ktorú je potrebné odoslať vyplnenú žiadosť a výkaz.

Dokumenty ako žiadosť a výkaz môžete zaslať aj cez elektronickú schránku.

Podmienky pre získanie príspevku nájdete v prílohe č. 3.

Presné podmienky pre získanie príspevku vám vieme zodpovedať.

Potrebujete pomôcť ako na to? Spojte sa s nami a pomôžeme vám ako na to. 

Telefonický kontakt: 0917 683 154, E -mail: info@eprivacygdpr.sk

COVID-19 PRVÁ POMOC ZAMESTNANCOM, PODNIKATEĽOM A ŽIVNOSTNIKOM