Vzor pam-záznam o spracovateľských činnostiach uoou rozšírená verzia