Virtual assistant

Virtuálna asistentka  je vysoko kvalifikovaná odborníčka, ktorá poskytuje administratívnu podporu a iné špecializované služby podnikom, podnikateľom, vedúcim pracovníkom a iným, ktorí potrebujú viac času pre svoju prácu. Mnohé virtuálne asistentky sú nezávislé podnikateľky, ktoré  dodávajú svoje služby z ich vlastného domova.

Virtuálne asistentky používajú špičkové technológie na komunikáciu pracovných úloh prostredníctvom internetu, e-mailu, prenosu diskov alebo takých tradičných metód, ako je bežná pošta.

Služby virtuálnych asistentiek zvyčajne zahŕňajú spracovanie textu, správu databáz, spracovanie e-mailov, službu pripomenutia, hromadnú korešpondenciu, spracovanie informácií a akékoľvek iné úlohy.

Mnohé virtuálne asistentky poskytujú aj vývoj webu, dizajn a údržbu, publikovanie stolných počítačov, plánovanie stretnutí a podujatí. Služby sú nekonečné v závislosti od vedomostí a zručností.

Virtuálna asistentka je tá, ktorá pomáha druhému doslova odkiaľkoľvek na svete.

 

 

 

VIRTUÁLNA ASISTENTKA