GDPR v roku 2020, viete si odpovedať na základné otázky, čo by ste všetko mali mať zavedené v spoločnosti, ak spracúvate osobné údaje?


GDPR v roku 2020 – na tieto veci nezabudnite! Dva roky od zavedenia je tu o chvíľu a spolu s ním aj tradičné povinnosti, ktoré vyplývajú z nariadení GDPR.

Viete si odpovedať na tieto základné otázky?

1. Aké subjekty v terminológii ochrany osobných údajov sa u vás nachádzajú?

2. Ako spracúvate osobné údaje voči zamestnancom? Máte súhlasy k spracovaniu osobných údajov a dodržiavate správne všetky nariadenia?

3. Dodržiavate informačnú povinnosť voči dotknutým osobám tak, ako to nariaďuje GDPR?

4. Spracúvate osobné údaje v súlade so zásadou zákonitosti?

5. Máte poverené a v súlade s GDPR poučené oprávnené osoby?

6. Uzatvorenie zmluvy so sprostredkovateľom – máte uzatvorenú zmluvu spĺňajúcu všetky nariadenia?

7. Vyplnili ste záznamy o spracovateľských činnostiach sprostredkovateľa a prevádzkovateľa?

8. Splnili ste si povinnosť niektoré osoby zaviazať zachovávať mlčanlivosť?

9. Dodržiavate správne všetky základné zásady samotného spracúvania osobných údajov?

10. Poznáte základné spracovateľské operácie, na ktoré vy, ako prevádzkovateľ, poverujete oprávnené osoby alebo sprostredkovateľov?

11. Čo je to bezpečnostný incident, ako a kedy ho musíte nahlásiť?

12. Aké GDPR povinnosti máte v prípade, že ste prevádzkovateľ e-shopu?

Ak ste si vedeli odpovedať aspoň na tieto otázky ste na dobrej ceste k súladu s nariadením GDPR.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV