GAP analýza a data mapping, analýza rizík, GDPR audit

Chcete mať istotu, že vo vašej firme či pri inej činnosti je zaobchádzané s osobnými údajmi v súlade s nariadením GDPR? Pre správne pochopenie celej problematiky GDPR a správne zaobchádzanie s osobnými údajmi jednotlivcov využite profesionálny GDPR audit a ďalšie služby spojené s problematikou GDPR.

Obsahom týchto služieb je analýza, dôkladné filtrovanie a profesionálne návrhy v oblasti riešenia a nastavenia GDPR. Odhalíte tak slabé miesta a nedostatky a zabránite porušeniu zásad GDPR.

GAP analýza umožní analyzovať aktuálny stav zaobchádzania s osobnými údajmi vo vašej spoločnosti aidentifikuje (ne)súlad s aktuálnou GDPR legislatívou.

Data mapping zmapuje tok osobných údajov vo vašej spoločnosti (aké údaje do vašej spoločnosti “vstupujú”, kto a akým spôsobom ich spracúva, či a za akých podmienok sú osobné údaje sprístupňované tretím osobám a ako sú vymazávané).

Základným nástrojom pre systematické riadenie informačnej bezpečnosti je analýza rizík. Vykonaním analýzy rizík je možné identifikovať hrozby, zraniteľnosti a určiť riziká vyplývajúce zo zavedených procesov a nasadených informačných systémov pri spracovávaní dát a osobných údajov. Následne je teda možné pristúpiť k zavedeniu alebo úprave procesov a informačných systémov pre odstránenie alebo zníženie rizika na želateľnú úroveň, čo prispieva k zlepšeniu ochrany dát a osobných údajov.

Výsledky analýzy rizík budú zohľadnené a použité aj v ostatnej dokumentácii a pri spracovaní doplňujúcich návrhov pre súlad s GDPR.

Zostaňte s nami v kontakte

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať otázku alebo pripomienku na naše služby, napísať svoje podnety alebo sťažnosti. Formulár odošlete kliknutím na tlačidlo Odoslať správu. Odpovieme Vám v čo najkratšom čase.

Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je oprávneným záujmom riadneho vybavenia Vašej žiadosti. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.