E-Learningove školenie oprávnených osôb

Všetky oprávnené osoby by mali poznať základné zásady spracovania osobných údajov. Nariadenie GDPR ustanovuje niekoľko základných zásad. Sú nimi:

  • zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť
  • obmedzenie účelu
  • minimalizácia údajov
  • správnosť
  • minimalizácia uchovávania
  • integrita a dôvernosť

Zároveň platí, že prevádzkovateľ je zodpovedný za to, aby jeho procesy boli v súlade s týmito zásadami a musí byť schopný tento súlad preukázať. Preto je dôležité, aby oprávnené osoby podrobnejšie vedeli, čo všetko dodržiavanie týchto zásad zahŕňa. Dodržiavanie týchto zásad si totiž častokrát vyžaduje správne pracovné návyky. Oprávnené osoby by napríklad úplne automaticky mali dodržiavať pravidlo čistého stola. To hovorí o tom, že oprávnená osoba by nemala nechávať, napríklad na pracovnom stole, nechránené dokumenty s osobnými údajmi. Zároveň je dôležité, aby oprávnená osoba dokázala uvažovať nad tým, či dodržiava napríklad zásady minimalizácie a taktiež nad tým, či náhodou na konkrétnu spracovateľskú operáciu existuje súhlas, prípadne iný právny základ. Každá oprávnená osoba sa samozrejme nemusí stať odborníkom na spracovanie osobných údajov, interné školenie však každej osobe umožní získať nevyhnutný základ. Zároveň tieto osoby efektívne získajú informáciu o tom, na koho sa v rámci firmy obrátiť, ak v súvislosti so spracovaním osobných údajov vzniknú pochybnosti.

Vedeli ste, že i ako oprávnená osoba, ktorá pracuje s osobnými údajmi musíte dodržiavať zásady GDPR? Na orientáciu a spracovanie týchto zásad však nebudete sami a s ich pochopením, dodržiavaním a nastavením vám pomôže profesionálny kurz GDPR.

Školenie GDPR z pohodlia vášho domova či kancelárie vám prinesie všetky dôležité a potrebné informácie, ktoré sa týkajú problematiky GDPR a vy tak získate kompletný prehľad a aktuálne skutočnosti o GDPR. Ako oprávnené osoby, tak poznáte všetky zásady, ktoré musíte pri práci s osobnými údajmi dodržiavať a vyhnete sa ich porušeniu.

Zostaňte s nami v kontakte

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať otázku alebo pripomienku na naše služby, napísať svoje podnety alebo sťažnosti. Formulár odošlete kliknutím na tlačidlo Odoslať správu. Odpovieme Vám v čo najkratšom čase.

Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je oprávneným záujmom riadneho vybavenia Vašej žiadosti. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.