DPO – GDPR & ePRIVACY REGULATION

Výkonávam funkciu Zodpovednej osoby 

Ako zodpovedná osoba som zodpovedná za plnenie nasledujúcich úloh:  

  1. vykonávam dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane osobných údajov.
  2. vykonávam analýzu rizík informačných systémov z pohľadu informačnej bezpečnosti,
  3. vypracovávam technické, organizačné a personálne opatrenia,
  4. navrhujem poučenie oprávnených osôb ale aj rozsah povolených činnosti na konkrétny systém,
  5. preskúmavam hlásenia z incidentov a reagujem na vzniknuté podnety od dotknutých osôb,
  6. zúčastňujem sa na kontrolách úradom,
  7. vykonávam dohľad pri výbere sprostredkovateľa ako aj na jeho technickú a organizačnú spôsobilosť,
  8. vykonávam dohľad nad cezhraničným tokom osobných údajov.

Ako zodpovedná osoba som povinná pred začatím spracúvania osobných údajov v informačnom systéme posúdiť, či ich spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd dotknutých osôb (preverím primeranosť právneho základu, primeranosť prijatých bezpečnostných opatrení v kontexte typu, spôsobu a prostriedkov spracúvania, súlad účelu spracúvania s príslušnou legislatívou, apod.).

Ako zodpovedná osoba je kľúčovou osobou pre spracovateľov osobných údajov, ktorá pomáha zabezpečiť súlad s pravidlami ochrany osobných údajov implementáciou nástrojov pre zodpovedné spracúvanie.

Ak potrebujete zaškoliť DPO obrátte sa na mňa a ja Vám DPO zaškolím.

ABSOLVOVANÉ CERTIFIKÁTY NA ZODPOVEDNÚ OSOBU

Zostaňte so mnou v kontakte

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať otázku. Formulár odošlete kliknutím na tlačidlo Odoslať správu. Odpoviem Vám v čo najkratšom čase.

    Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je oprávneným záujmom riadneho vybavenia Vašej žiadosti. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.