GDPR – Školenie pracovnej skupiny / GDPR TÍMU,Zodpovedné osoby/

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov – je nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov. Ide o citlivé údaje fyzických osôb, ktoré môžu byť zneužité. v prezentácií sa dozviete najdôležitejšie body, koho sa GDPR týka, ako správne postupovať v súlade s GDPR a iné.

Školenie je určené pre pracovnú skupina. 

Nutnosť GDPR Teamu (pracovnej skupiny): 

Nariadenie o ochrane osobných údajov je komplexný a obsiahly projekt, Vaša spoločnosť zahŕňa veľké množstvo rôznych procesov s osobnými údajmi, každé oddelenie ma veľké množstvo procesov a rôzne dotknuté osoby a tretie strany, je nutné mať Zodpovední tím uvedomelých ľudí ktorí budú pracovať na súlade s nariadením o ochrane osobných údajov.
Vy Ako firma budete zodpovedný za súlad so zákonom, GDPR je a bude nepretržitý proces od teraz do budúcnosti, GDPR nie je jednorazová projekt. Interná pracovná skupina bude monitorovať každodennú súčinnosť s nariadením.

Interní GDPR team bude vašim najdôležitejším a najväčším aktívom pre súlad. Každý kto spracováva osobné údaje musí byť poučení.  Zamestnanci a osoby spracovávajúci osobné údaje môžu byť dôležitým aktívom ako aj najväčším rizikom pre nesúlad.

GDPR team zrýchli a zefektívni cely proces pre súlad s nariadením. Bude si vedomí priorít a dôsledkov.
GDPR team musia mat podporu od top manažmentu a váhu pred ostatnými zamestnancami.
GDPR team bude najdôležitejšia spojnica medzi Vašou spoločnosťou a ak máte externého konzultanta, budú sa riešiť konkrétne otázky, projekty, úkony.

Kurz Obsah

Lekcie Status