GDPR – workshop Krok 8 – Poučenie neoprávnených osôb o povinnosti zachovávať mlčanlivosť

V tejto časti sa dozviete viac o poučení neoprávnených osôb o povinnosti zachovávať mlčanlivosť

Kurz Obsah

Lekcie Status