Ochrana osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. , ktorý nahrádza zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.