COVID-19 PRVÁ POMOC ZAMESTNANCOM, PODNIKATEĽOM A ŽIVNOSTNIKOM