Blog

GDPR Sekcia

február 9, 2020

Aké sú to osobitné povinnosti podľa osobitných podmienok?

Zdanlivo komplikovaný výraz označuje povinnosti, ktoré sú niektoré spoločnosti povinné dodržiavať. Jedná sa o GDPR povinnosti, ktoré vyplývajú
Bezpečnostný incident
december 21, 2019

SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE, na ktoré prevádzkovateľ poveruje oprávnené osoby alebo sprostredkovateľov

SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE, na ktoré prevádzkovateľ poveruje oprávnené osoby alebo sprostredkovateľov Nahliadanie Inak aj ako „nazeranie“, znamená nazretie
Bezpečnostný incident
december 21, 2019

Oznamovanie Bezpečnostných incidentov

Oznamovanie Bezpečnostných incidentov Naplnenie informačných povinností v prípade, ak nastane bezpečnostný incident: Prevádzkovateľ je povinný oznámiť Úradu
ESHOP
december 21, 2019

Povinnosti prevádzkovateľa v rámci e-shopu

Povinnosti prevádzkovateľa v rámci e-shopu Informovanie zákazníkov, Vyžiadať si súhlas, registrácia zákazníka – nákup je spojený s
[/vc_row]