Blog

GDPR Sekcia

image
júl 25, 2019

Záznamy o spracovateľských činnostiach z pohľadu ochrany osobných údajov

GDPR vám nariaďuje viesť záznamy ako prevádzkovateľovi, aj ako sprostredkovateľovi. Tieto záznamy vediete zvlášť ako prevádzkovateľ a zvlášť
image
jún 21, 2019

Uzatvorenie zmluvy so sprostredkovateľom, čo nám hovorí nariadenie

Ako spoločnosť máte rad povinností, ktoré môžete vykonávať sám, prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo touto činnosťou poveríte inú
image
jún 13, 2019

Ako poveriť a poučiť oprávneného osoby?

Osoby, ktoré sú v internom vzťahu voči Vám ako prevádzkovateľovi (alebo sprostredkovateľovi) a v rámci ich činnosti
image
jún 7, 2019

Ako spracúvať osobné údaje v súlade so zásadou zákonnosti?

Každé spracúvanie osobných údajov musí byť zákonné. Pre naplnenie tejto podmienky upravuje nariadenie GDPR v čl. 6 právne
[/vc_row]