GDPR sa bude týkať tak prevádzkovateľov ako aj sprostredkovateľov

GDPR sa bude týkať tak prevádzkovateľov ako aj sprostredkovateľov

Prevádzkovateľ – Spracúva osobné údaje vo svojom mene – napríklad údaje o vlastných zamestnancoch spoločnosti alebo vlastných zákazníkoch.

Sprostredkovateľ – Spracúva osobné údaje pre iné spoločnosti a v ich mene – napr.spoločnosti umožňujúce ukladanie dát do cloudu, spoločnosti,ktoré pre iné firmy vykonávajú mzdovú agendu, vykonávajú školenia a pod.

Zákon o ochrane osobných údajov sa síce vzťahoval tak na spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje vo svojom mene – prevádzkovatelia, ako aj na spoločnosti, ktoré spracúvajú dáta pre iné spoločnosti – sprostredkovatelia, avšak väčšina povinností (ako aj zodpovednosť) bola na prevádzkovateľoch. GDPR toto nastavenie zásadne mení a sprostredkovatelia budú v ochrane osobných údajov zohrávať omnoho aktívnejšiu úlohu. Rovnako budú mať širšiu zodpovednosť za dáta, ktoré spracúvajú.

Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi zmluvou alebo iným právnym úkonom, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a v ktorom je ustanovený predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinností a práva prevádzkovateľa. / §34 určuje, čo má obsahovať zmluva /

V 4. časti sa budeme venovať NOMINÁCIOU ZODPOVEDNEJ OSOBY.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *