Čo je osobný údaj?

Definícia pojmu osobný údaj je už teraz veľmi široká a GDPR tento koncept do budúcna určite nezúži.

Definícia osobného údaja: údaj týkajúci sa určenej alebo určiteľnej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi osobné údaje, kde vieme osobu identifikovať priamo podľa GDPR patria napríklad: * meno, priezvisko * fotografia * e-mailová adresa * rodné číslo*

Medzi osobné údaje, kde vieme osobu identifikovať nepriamo prostredníctvom tretích osôb, podľa GDPR patria napríklad: * telefónne číslo* číslo účtu* odtlačok prsta* hlas* lokalizačné údaje* pseudonymizované údaje*

Pseudonymizované údaje (ako napríklad kódované údaje využívajúce sa pri klinickom skúšaní) budú rovnako osobné údaje ak existuje možnosť, prostredníctvom tretích osôb, sa prepracovať k menu osoby (napríklad k menu pacienta, ktorý sa zúčastnil klinického skúšania).

V 3.časti sa budeme venovať kto je Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ osobných údajov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *