ePrivacy_GDPR_HR

Vaša jednotka pri práci s ochranou osobných údajov

Na odbornej úrovni Vám pomôžeme zorientovať sa vo svete  predpisov GDPR, ePrivacy a Ľudských zdrojov. 

Čo je GDPR?

GDPR (angl. General Data Protection Regulation) je obecné nariadenie v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré vychádza z novej legislatívy a nariadenia EU, ktoré výrazne mení, upravuje a zvyšuje ochranu osobných údajov občanov.

GDPR sa týka všetkých malých i veľkých firiem a inštitúcií, ale tiež jednotlivcov, on-line predajcov a podobne pôsobiacich na území EU, ktorí pracujú s osobnými údajmi užívateľov. Za porušenie prísnych pravidiel sú stanovené vysoké pokuty a GDPR cena sa pri nedodržaní môže značne predražiť.

 

 

Čo je ePrivacy?

Nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách, teda ePrivacy, býva označované tiež skratkou PECR. Jeho cieľom je chrániť dôvernosť elektronických komunikácií a hlavne zmodernizovať a rozšíriť existujúce pravidlá.

Čo je HR?

Personálne manažérstvo (iné názvy personálny manažment, manažment personálu, riadenie personálu, personálne riadenie, angl. personnel management) resp. manažérstvo ľudských zdrojov (iné názvy: manažment ľudských zdrojov, riadenie ľudských zdrojov, skrátene ľudské zdroje, angl. human resources management, human resources, skr. HRM) resp. personalistika je časť ekonomiky podniku zaoberajúca sa výrobným faktorom ľudské zdroje resp. personál počnúc náborom až po odchod do dôchodku.

Zahŕňa najmä vedenie personálu, podmienky zamestnania, výber personálu, školenie, umiestnenie personálu, pracovný postup a sociálnu starostlivosť.

E-learning školenie Ako to celé prebieha?

Naše postupy sú skutočne jednoduché a pre každého

  • Zaregistrujete saPrejdete jednoduchou registráciu do Vášho rozhrania
  • Zašlete nám objednávkuPoviete nám, aké služby by ste radi využili
  • Naštudujete materiályPrezriete si všetky dostupné materiály k Vašej téme
  • Prejdete testomNa základe materiálov pre Vás pripravíme online test, po ktorého úspešnom zvládnutí obdržíte potvrdenie o absolvovaní

Výhody eLearningu

Jasný obsah

Už žiadne zdĺhavé hľadanie v dokumentoch, eLearning umožňuje nahrať tiež video a audio, rozdeľovať lekcie a mnoho ďalšieho

Výhodné ceny

Nepotrebujeme k Vám vysielať zamestnancov, či preplácať náklady, všetko vyriešite pohodlne za PC

Overenie testom

Po každom kurze na Vás čaká prehľadný a zrozumiteľný kvíz, v ktorom si overíte nadobudnuté vedomosti

BLOG

Majte postarané o pravidelný prísun kvalitných noviniek

Bezpečnostný incident
december 21, 2019

SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE, na ktoré prevádzkovateľ poveruje oprávnené osoby alebo sprostredkovateľov

SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE, na ktoré prevádzkovateľ poveruje oprávnené osoby alebo sprostredkovateľov Nahliadanie Inak
Bezpečnostný incident
december 21, 2019

Oznamovanie Bezpečnostných incidentov

Oznamovanie Bezpečnostných incidentov Naplnenie informačných povinností v prípade, ak nastane bezpečnostn
ESHOP
december 21, 2019

Povinnosti prevádzkovateľa v rámci e-shopu

Povinnosti prevádzkovateľa v rámci e-shopu Informovanie zákazníkov, Vyžiadať si s

Neváhajte navštíviť našu ponuku kurzov

Používateľská zóna

Prihláste alebo registrujte sa do Vašej používateľskej zóny, aby ste sa dostali k materiálom a testom